Top Ad

header ads

ຕຳແລ້ວຫນີ ປະຊາຊົນຂັບໄລ່ຕາມແຕ່ບໍ່ຈອດ ສຸດທ້າຍໂຊກບໍ່ເຂົ້າຂ້າງໄປເສຍຫລັກຕຳເອົາໄຟຟ້າຈົນຫັກລົ້ມ (ຄລິບ)


ວັນທີ 11/11/2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ປະຊາຊົນໄດ້ຂີ່ລົດຈັກ ໄລ່ນຳລົດຕູ້ ທີ່ຕຳແລ້ວຫນີ ເຮັດໃຫ້ລົດຕູ້ໄດ້ຟ້າວຫນີເພື່ອໃຫ້ຕົວເອງລອດຈາກຄວາມຜິດ ມີການຂີ່ແຊງຊ້າຍຂວາ ຜ່າໄຟແດງໄປມາແບບບໍ່ຢ້ານກົວເກືອບໄປຕຳຄົນອື່ນຫລາຍຄັນໃນທ້ອງຖະຫນົນ.ສຸດທ້າຍໂຊກບໍ່ເຂົ້າຂ້າງ ໄປບໍ່ລອດໄປເສຍຫລັກຕຳເອົາລັກຫລັກເສົາໄຟຟ້າຢ່າງແຮງເຮັດໃຫ້ເສົາຫັກລົ້ມລົ້ງ ແລະ ລົດຜູ້ກ່ຽວກໍ່ເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ຈຸດເກີດເຫດແມ່ນບ້ານຈອມມະນີ ແຖວພັດຕະຄານດາວວຽງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຄົ້ນທີ່ຂັບລົດຕູ້ (ຕຳແລ້ວຫນີ) ກໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງສາມາດພາກັນຈັບໄດ້ແລະມອບໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປດຳເນີນຄະດີຕໍ່ໄປຊົມຄລິບ
Ad