Top Ad

header ads

ດ່ວນທີສຸດ! ລາວພົບຜູ່ຕິດເຊື່ອໄວຣັສ Covid-19 ແລ້ວ 2 ລາຍທຳອິດ


ວັນທີ 24 ມີນາ 2020 ເວລາ 14:00 ໂມງ ສາທາລະນະສຸກລາວ ຖະແຫລງວ່າ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 2 ຄົນ ເປັນເພດຊາຍ 1 ຄົນ ພະນັກງານຢູ່ໂຮງແຮມຄຣາວພຣາຊາ ແລະເພດຍິງ 1 ຄົນ ເປັນໄກ໊ນຳທ່ຽວ ຊຶ່ງທັງສອງແມ່ນເປັນຄົນລາວ ຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງ 2 ກໍລະນີແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

Ad