Top Ad

header ads

ແຈ້ງການປັບລາຄານ້ຳມັນລົງ ເລີ່ມມື້ນີ້ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ແຈ້ງການເລກທີ 0349/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 1 ເມສາ 2020 ເລື່ອງ: ແຈ້ງໃຫ້ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ລາຄາໃຫ່ມນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 2 ເມສາ 2020 ເວລາ 6:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ການປັບລົງຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ປັບລົງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 300ກີບ/ລິດ ທຸກຊະນິດ


Ad