Top Ad

header ads

ຫວຽດນາມສັງປັບໄໝຮຽກເອົາເງິນ 500 ລ້ານໂດລາຈາກໂຮງງານໃຕ້ຫວັນປ່ອຍນໍ້າເສຍລົງນໍ້າ ແລະ ປາຕາຍ 70 ໂຕນ


ຂປລ. ລັດຖະບານຫວຽດນາມສັງປັບໄໝຮຽກເອົາເງິນຄ່າຊົດເຊີຍ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈາກກໍລະນີໂຮງງານເຫລັກຂອງໃຕ້ຫວັນລະເລີຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂາດວິໄນປ່ອຍນໍ້າເສຍທີ່ເປັນສານພິດໄຊຍາໄນລົງນໍ້າເຮັດໃຫ້ປາຕາຍ 70 ໂຕນ. ເຫດດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດໃນເຂດທະເລຢູ່ພາກກາງຫວຽດນາມໃນເດືອນເມສາ 2016 ຜ່ານມາ.

ທີ່ມາ ສຳນັກຂ່າວປະເທດລາວ
Ad