Top Ad

header ads

ປະຫວັດຊາຍຜູ້ທີ່ຊົງອຳນາດທີ່ສຸດໃນ ຣັດເຊຍ " Vladimir Putin"(ປູຕິນ)ມື້ນີ້ YOULIKELAOS ຈະພາທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຊາຍຊື່ Vladimir Putin(ປູຕິນ) ຜູ້ຊື່ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີອຳນາດທີ່ສຸດໃນ ຣັດເຊຍ ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ຊົງອິດທີ່ພົນຄົນໜື່ງໃນໂລກ ຈາກຊີວິດການເຮັດວຽກເປັນນັດສຶບສູ່ການເປັນຜູ້ນໍາສູງສຸດໃນ ຣັດເຊຍ ແລະ ການນໍາພາປະເທດສູ່ການເປັນມະຫາອໍານາດທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ 


Ad